terug naar overzicht
Wij zoeken een

Projectleider Elektra / Beveiliging / KZM

 • Den Haag
 • Fulltime
 • Techniek
 • MBO
Direct solliciteren

Functie-eisen

 • MBO-niveau (opleiding of gelijkwaardige ervaring)
 • 5 jaar ervaring
 • De projectleider dient te beschikken over een diepgaande kennis op elektrotechnisch gebied alsmede van installatietechnieken in de meest uitgebreide zin.
 • Voldoen aan eisen uit bijlage 2 van de nationale BRL 6000-AB, 01-03 (afhankelijk van de grootte van de installatie).
 • Kennis van de CCV schema’s BMI en OAI (installeren)
 • Deze kennis is niet alleen verworven door opleiding, maar ook door een meerjarige praktijkervaring.

Werkzaamheden

De projectleider geeft leiding aan de hem toegewezen monteurs en is daarbij volledig verantwoordelijk voor de aan hem toegewezen projecten, cliënten en personeel. Daarbij horen de volgende werkzaamheden:

 • Het voeren van een arbobeleid op de aan hem toegewezen projecten overeenkomstig de gegeven richtlijnen
 • Het onderhouden van de contacten met zijn cliënten en hun ideeën vertalen naar technisch uitvoerbare concepten
 • Het maken van begrotingen met het daarvoor bestemde computerprogramma, alsmede het uitbrengen van offertes
 • Het laten maken van werktekeningen
 • Projecten uitvoeringsklaar maken, met het oog op de gestelde budgets
 • Opzetten van project -en personeelsplanning en hierin zorgdragen voor een optimale personele projectbezetting. Het personeel onder zijn leiding moet werken volgens de ARBO richtlijnen en VCA richtlijnen
 • Het opstellen van meer -en minderwerk met het daarvoor bestemde computerprogramma
 • Zorgdragen voor een juiste financiële en administratieve begeleiding overeenkomstig de gestelde normen t.b.v. de onderhanden zijnde projecten
 • Het maken van afspraken met nuts -en toeleveringsbedrijven
 • Het nakomen van garantieverplichtingen
 • Het op peil houden van de benodigde kennis alsmede het verwerven van nieuwe technieken binnen zijn afdeling
 • Het verwerven van opdrachten bij zowel bestaande als nieuwe c.q. potentiële klanten
 • Het opvolgen van offertes en deze centraal registreren
 • Het uitvoeren van de richtlijnen volgens KOMO-INSTAL. BRL6000
 • Legt ongevallen, bijna ongevallen en schades vast en/of beoordeeld rapportages
 • Voert regelmatig werkplekinspecties uit met rapportage aan arbo/milieu coördinator
 • Geeft veiligheidsinstructies op de werkvloer
 • Verzorgt minimaal 4X per jaar een toolbox vergadering
 • Draagt de VCA en de BRL 6000 uit naar zijn afdeling.
 • Maakt per project een veiligheidswerkplan
 • Het uitbrengen van verslag aan het hoofd van de afdeling
 • De projectleider is verantwoordelijk voor de projecten van zijn cliënten, de uitvoering en oplevering van de onderhanden projecten, personele bezetting, beheer van bedrijfsmiddelen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Bevoegdheden

 • De projectleider is bevoegd om opdrachten van cliënten te realiseren, bestellingen te doen bij afdeling inkoop en afspraken te maken met derden voor zover ze vallen binnen de goedgekeurde werkbegrotingen.
 • Tevens is hij bevoegd om die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om het arbobeleid uit te voeren. Leiding te geven aan zijn projecten en deze efficiënt uit te voeren.
 • Afwijkingen en klachten VGM vastleggen op VAK-formulier
 • Melden van (bijna) ongevallen en incidenten
 • Mag wijzigingen aanbrengen in de projectdossiers
 • Verantwoordelijk voor de compleetheid van de projectdossiers

Deel deze vacature!

Ben je geïnteresseerd in deze functie?

Neem dan contact op met Fanny van Dalen via het nummer 06 43 13 64 35 of via mail fvandalen@flexfirst.nl.

Direct solliciteren

Solliciteren