terug naar overzicht
Wij zoeken een

Werkvoorbereider Elektra

 • Den Haag
 • Fulltime
 • Techniek
 • MBO
Direct solliciteren

Profiel

 • MBO-niveau (opleiding of gelijkwaardige ervaring)
 • 5 jaar ervaring

Werkzaamheden

 • Werkvoorbereiden (uitwerken en specificeren) van opdrachten
 • De functionaris kan, mede, leiding geven aan de hem toegewezen monteurs.
 • Meehelpen in de montage of service als de situatie dat vereist
 • Het oplossen van storingen bij calamiteiten
 • Het mede toezien op begin- en eindtijden van de monteurs
 • Het maken van een werkordermap zoals is beschreven in formulier F100
 • Opstellen ontwerp, werk, beplantings- en revisietekeningen
 • Bewaken levertermijn producten en diensten
 • Afwijkingen en klachten VGM vastleggen op VAK-formulier
 • Melden van (bijna) ongevallen en incidenten
 • Aanvragen offertes

Daarnaast assisteer je de projectleider in taken zoals:

 • Het voeren van een arbobeleid op de aan hem toegewezen projecten overeenkomstig de gegeven richtlijnen
 • Het onderhouden van contacten met de cliënten en hun ideeën vertalen naar technisch uirvoerbare concepten
 • Het maken van begrotingen met het daarvoor bestemde computerprogramma en het uitbrengen van offertes in overleg met de projectleider of hoofd van de afdeling
 • Het maken (laten maken) van werktekeningen
 • Projecten uitvoeringsklaar maken
 • Mede opzetten van project- en personeelsplanning t.b.v. het werk
 • Het helpen uitvoeren van projecten binnen de gestelde budgets
 • Het opstellen van meer- en minderwerk met het daarvoor bestemde computerprogramma in overleg met de projectleider of hoofd van de afdeling
 • Zorgdragen voor een juiste financiële en administratieve begeleiding overeenkomstig de gestelde normen t.b.v. de onderhanden zijnde projecten
 • Het maken van afspraken met nuts- en toeleveringsbedrijven
 • Het uitvoeren van de richtlijnen volgens KOMO-instal. BRL6001
 • Er zorg voor dragen dat personeel onder zijn leiding werkt volgens de ARBO richtlijnen en VCA richtlijnen
 • Voert regelmatig werkplekinspecties uit met rapportage aan projectleider en arbo/milieucoördinator
 • Het uitbrengen van verslag aan de projectleider

Bevoegdheden

 • De functionaris is bevoegd om opdrachten van cliënten te realiseren, bestellingen te doen bij afdeling inkoop en afspraken te maken met derden voor zover ze vallen binnen de goedgekeurde werkbegrotingen en de taken zoals boven omschreven.
 • Tevens is hij bevoegd om die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om het arbobeleid uit te voeren, leiding te geven aan zijn projecten en deze efficiënt uit te voeren.
 • Beoordelen inkoopbehoefte en inkopen producten en diensten conform KAM-specificaties
 • Mag wijzigingen aanbrengen in de projectdossiers

Deel deze vacature!

Ben je geïnteresseerd in deze functie?

Neem dan contact op met Fanny van Dalen via het nummer 06 43 13 64 35 of via mail fvandalen@flexfirst.nl.

Direct solliciteren

Solliciteren