Frans spreken op B1 niveau, wat betekent het en wat zegt het?

Herkent u dit; u leest een CV en bij talenkennis staat dat de kandidaat de Franse taal op B1 niveau beheerst. Weet u dan hoe goed iemand de taal beheerst? Wat houdt B1 in en is er ook B2 of B3 of misschien wel F5? De beheersing van één of meerdere vreemde talen speelt bij veel bedrijven een belangrijke rol. Vaak zelfs een beslissende rol bij de selectie van personeel. Het is daarom belangrijk dat u goed kunt beoordelen of een kandidaat de taal ook echt op het gewenste niveau beheerst.

Europees Referentiekader

Veel mensen beheersen naast de Nederlandse taal tegenwoordig ook de Engelse of een andere Europese taal. Om het niveau van de talenkennis aan te geven gebruiken we in Europa vaak het Europees Referentiekader (ERK). Dit zijn richtlijnen voor Europese talen om het niveau te bepalen. Er zijn drie hoofdniveaus: niveau A, B en C. Daaronder volgt een verdeling in twee subniveaus: A1, A2, B1, B2 , C1 en C2. Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. De verschillende taalvaardigheden kan je beheersen op een ander taalniveau. Bijvoorbeeld: sommige mensen spreken op B2 niveau, terwijl ze bijvoorbeeld schrijven op A2 niveau. 

Wat houden de niveaus in:

Niveau A: De Basisgebruiker

A1: Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2: Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Niveau B: De Onafhankelijke gebruiker

B1: Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven over meningen en plannen.

B2: Kan de hoofdlijnen van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Niveau C: De Vaardige gebruiker

C1: Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2: Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

Hulp nodig bij het screenen van kandidaten op taalvaardigheden?

Uiteraard willen wij u hier graag in ondersteunen. Kunt u hulp gebruiken bij de werving en selectie van kandidaten die één of meerdere vreemde talen moeten beheersen, dan komen wij graag met u in gesprek. 

Neemt u gerust eens contact op met Mariëlle Dekkers. Tel. 06 1545 6642 of via de mail mdekkers@flexfirst.nl

 

FlexFirst Multilingual

 

Bron: www.erk.nl

//www.flexfirst.nl/page/_news_ajax
60