FlexFirst trakteert!

FlexFirst trakteert!

FlexFirst viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. We zijn ontzettend trots dat we dit jubileum aan onze mijlpalen mogen toevoegen. De reis die hieraan vooraf ging, hadden wij nooit kunnen maken zonder onze opdrachtgevers, flexkrachten, partners, ambassadeurs en andere bekenden. Daarvoor zijn we dan ook ontzettend dankbaar en wij willen jullie graag laten meegenieten.

Wil jij ons jubileum mee vieren? Houd onze social media dan goed in de gaten: daar zijn gedurende het jaar verschillende winacties met mooie prijzen. Want wie jarig is, trakteert!

Scroll om te ontdekken

Algemene Voorwaarden Winactie

Deze Algemene Voorwaarden Winactie (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op winacties op de social media van FlexFirst Personeelsbemiddeling (kvk: 17265194). Door deelname aan de desbetreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Actievoorwaarden. Daarnaast worden er per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 1. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Deelname is uitgesloten voor degenen die hier niet aan voldoen.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
 3. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de desbetreffende actie. Daar is ook te vinden welke actie de deelnemer uit moet voeren om kans te maken op de prijs.
 4. De deelnemer dient bij deelname volledige en juiste (persoons)gegevens op te geven.
 5. De deelnemers ontvangen via het social media kanaal van de winactie, bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven profiel.
 6. Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd.
 7. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere goederen/diensten. Bij weigering of niet aanvaarden van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. FlexFirst heeft dan het recht een andere winnaar te trekken. Dit recht geldt ook wanneer er niet binnen twee weken contact is opgenomen met FlexFirst.
 9. De levering van de prijs gebeurt door FlexFirst of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is FlexFirst niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. Daaronder vallen eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Wanneer de prijs niet ontvangst genomen kan worden bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). FlexFirst kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet wanneer er geen notificatie of berichtgeving in enige vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 10. FlexFirst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar. Gebruik is dan ook op eigen risico.
 11. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname door FlexFirst.
 12. FlexFirst kan ten allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de winactie wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie staken, wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door FlexFirst op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt op hetzelfde kanaal waarop de desbetreffende winactie aangekondigd is.
 13. Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden aan.
 14. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. FlexFirst mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 15. Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan FlexFirst.
 16. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier of mailen naar neikelenboom@flexfirst.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. FlexFirst zal dan zo spoedig mogelijk reageren.
 17. De citytrip die gewonnen kan worden in de jubileummaand (oktober) betreft een weekend weg naar één van de 10 steden, zoals deze genoemd zijn het betreffende Facebook-bericht.
  1. De trip heeft een totale waarde van € 449,- en wordt aangeboden als reischeque. Eventuele aanvullende kosten zijn op kosten van de winnaar.
  2. De prijs dienst voor 31-01-2020 geïnd te worden.
  3. De Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.
  4. Op verzoek van FlexFirst dienst een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van de prijs mogelijk te maken.

Wil je meer informatie over wat we precies met je gegevens doen? Bekijk dan ons Privacy statement.